28. November 1970


Kongresshalle, Frankfurt, Germany